wydrukuj | A | A | A

Statut firmy

MONT-INOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał podstawowy: 50 000 zł

Dynamika obrotów

Rok Obroty
2009 13 398 034 zł
2008 19 107 858 zł
2007 14 137 334 zł
2006 10 321 548 zł
2005 12 248 818 zł
2004 6 962 617 zł

Ubezpieczenie

Firma MONT-INOX Sp. z o. o. udziela gwarancji na wykonane przez siebie usługi oraz produkty. Gwarantem profesjonalnego wykonania jest polisa ubezpieczeniowa.

Copyright by: MONT-INOX LTD, ul. Kiczury 12A, 38-500 Sanok, Poland